Obsah stránky

Výbory obce

Finanční výbor

Finanční výbor byl zřízen dle Zákona o obcích 128/2000 Sb.

Úkoly finančního výboru dle Zákona o obcích 128/2000 Sb, § 119:

a)    provádět kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce 
b)    plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce

 

Složení finančního výboru:

Ing. Irena Jeřábková    -    předseda výboru
Mgr. Aneta Součková
Ing. Josef Klíma

Pracovní náplní finančního výboru obce Skřinářov je:

 1. provádění kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
 2. provádění přípravy rozpočtu obce, rozpočtových změn a kontrola jeho plnění v průběhu kalendářního roku
 3. kontrola pokladních knih a hotovosti.
 4. kontrola podpisových vzorů a zacházení s pokladnou (předávání)
 5. kontrola vybírání všech poplatků (psi, odpady atd)


O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje:

 • co bylo konrolováno
 • jaké nedostatky byly zjištěny
 • návrhy opatření směřujících k odstranění nedostatků

 

Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu a osoba, jehož činnosti se kontrola týkala.
Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce.

 

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor byl zřízen dle Zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Úkoly kontrolního výboru dle Zákona o obcích č. 128/2000 Sb, § 119:
 

a)    kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce

b)    kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti

c)    plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo

 

Složení kontrolního výboru:

Ing. Josef Klíma    -    předseda výboru
Martin Voborný
Tomáš Kálovec

Pracovní náplní kontrolního výboru obce Skřinářov je:

 1. kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti
 2. kontrola dodržování právních norem ( např. vyvěšování dokumentů do vývěsek v termínech apod.)
 3. kontrola provedených inventarizací
 4. kontrola náležitostí uzavřených smluv a dohod OÚ + občané


O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje:

 • co bylo konrolováno
 • jaké nedostatky byly zjištěny
 • návrhy opatření směřujících k odstranění nedostatků

 

Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu a osoba, jehož činnosti se kontrola týkala.
Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce.
 

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.