Obsah stránky

Svatá Hora

Svatá hora (679,3 m. n. m.) je nejvyšším místním polohopisným bodem. Geomorfologicky je součástí Bítešské vrchoviny, která mimo nejsevernější část okresu (Žďárské vrchy) zaujímá celé území okresu Žďár nad Sázavou.

 Je to také známé křesťanské poutní místo, ke kterému se váže pověst o zázračné záchraně svaté Zdislavy z Lemberka před rozzuřeným medvědem poté, co se proti šelmě žehnala znamením Kristova kříže.

Pojmenování Svatá pochází s největší pravděpodobností z dob misií prvních věrozvěstů Cyrila a Metoděje.

Vrchol se nachází na katastrálním území obce Kadolec, která byla původně částí panství Osová a poprvé je připomínána roku 1364 pod názvem Kadolcze.

Severním směrem od Svaté hory je město Křižanov, kde se podle historických pramenů narodila panu Přibyslavovi a jeho manželce Sibyle sv. Zdislava.

Vypráví se, že svatá Zdislava putovávala na tento kopec a modlila se tu.

Vrchol Svaté hory je poměrně snadno dostupný z Kadolce, Heřmanova i Skřinářova. Zejména z Heřmanova a Skřinářova se jde po zpevněné lesní cestě, což je velice pohodlný způsob dosažení vrcholu. Dnes je vrchol zalesněný, ale ještě před několika lety byl místem zaslíbeným pro milovníky rozhledů.

Na vrcholu Svaté hory altán s kamenným oltářem a plastikou. Jedná se o velice příjemně působící místo, které ročně navštíví velké množství poutníků (soudě dle zápisů v pamětní knize, do které může každý napsat svůj příspěvek).

Svatá Hora

Modlitba ke svaté Zdislavě
 

ZDISLAVO, V ŘÍŠI KRÁS, SLYŠ SVÝCH DĚTÍ VROUCÍ HLAS,

ŠTĚSTÍ RODIN NAŠICH KRAJIN CHRAŇ I V DNEŠNÍ ČAS !

V RODINÁCH JE ZÁKLAD ŽIVOTA, BĚDA KDYŽ ZDE LÁSKA ZTROZKOTÁ.

ZDISLAVO, TY VZOR JSI RODINÁM, JAK BŮH CHCE ŽEHNAT I NÁM.

ZDISLAVO, V ŘÍŠI KRÁS

 

Použitý zdroj:
Informační tabule Lesů ČR, s. p.

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.